9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Με το 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά το τριήμερο 23 - 25 Μαΐου 2013, κλείνει ο τρίτος γύρος των από κάθε άποψη επιτυχημένων εκδηλώσεων ενός θεσμού ο οποίος εκφράζει την ανάγκη επικοινωνίας των ανά τον κόσμο Ελλήνων Χημικών Μηχανικών.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΣΧΜ

Η σειρά των Πανελλήνιων Επιστημονικών Συνεδρίων Χημικής Μηχανικής έχει γίνει πλέον θεσμός για την συγκεκριμένη επιστημονική κοινότητα, εκφράζοντας την ανάγκη επικοινωνίας των Ελλήνων Χημικών Μηχανικών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα ΠΕΣΧΜ είναι ο τόπος όπου επαγγελματίες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές Χημικοί Μηχανικοί συναντιόνται, γνωρίζονται, ακούν ο ένας τα αποτελέσματα της εργασίας του άλλου, και συζητούν για επιστημονικά, τεχνολογικά και άλλα επαγγελματικά θέματα.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Τα Συνέδρια αυτά διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια από το 1997, διαδοχικά σε Πάτρα - Θεσσαλονίκη – Αθήνα, με ευθύνη των 3 Ακαδημαϊκών Μονάδων Χημικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Έτσι, ως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία 8 Συνέδρια, στα οποία συνολικά παρευρέθηκαν περισσότεροι από 5000 συμμετέχοντες, και παρουσιάστηκαν 2500 εργασίες.