Πρόγραμμα Συνεδρίου
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013
ΩΡΕΣ Αίθουσα Συγκλήτου - Κτήριο Διοίκησης Αμφιθέατρο Φυσικής - Κτήριο Φυσικής Αίθουσα Τελετών - Κτήριο Διοίκησης Αμφιθέατρο Πολυμέσων - Κτήριο Βιβλιοθήκης Αίθουσα Πολυμέσων - Κτήριο Βιβλιοθήκης
08:30 - 17:00 Εγγραφές - Παραλαβή Υλικού
09:00 - 11:00 Κτήριο Διοίκησης - Αίθουσα Τελετών

Εναρκτήρια Συνεδρίαση
09:00 - 09:30 Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί
09:30 - 10:10 Προσκεκλημένη Ομιλία
Dr. George P. Nassos, Principal, George P. Nassos & Associates Glenview, Illinois, USA
Συζήτηση
10:10 - 11:00 ΒΡΑΒΕΙΟ «Σ. ΣΩΤΗΡΧΟΣ»: Παρουσίαση - Ομιλία - Συζήτηση
New concepts in molecular and energy transport within carbon nanotubes and graphene
Prof. Michael S. Strano, Department of Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA
11:00 - 11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ POSTER
11:30 - 13:30 Χημεία Θερμοδυναμική Υπολογιστική Μηχανική Υλικά I Φυσικές Διεργασίες
13:30 - 14:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - POSTERS (Συνέχεια)
14:30 - 16:30 Χημικές Διεργασίες Ι Οικονομικά - Διοίκηση Ι Περιβάλλον Ι Υλικά IΙ Ειδική Συνεδρία "Μνημεία"
16:30 - 17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - POSTERS (Συνέχεια)
17:00 - 19:00 Χημικές Διεργασίες ΙΙ Οικονομικά - Διοίκηση ΙΙ Περιβάλλον ΙΙ Ειδική Συνεδρία "Βιοϋλικά" Βιοτεχνολογία - Εμβιομηχανική Ι
19:00 - 21:00 Κτήριο Διοίκησης - Αίθουσα Τελετών

ΣΥΖΗΤΗΣΗ Panel 1: «Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ»

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013
ΩΡΕΣ Αίθουσα Συγκλήτου - Κτήριο Διοίκησης Αμφιθέατρο Φυσικής - Κτήριο Φυσικής Αίθουσα Τελετών - Κτήριο Διοίκησης Αμφιθέατρο Πολυμέσων - Κτήριο Βιβλιοθήκης Αίθουσα Πολυμέσων - Κτήριο Βιβλιοθήκης
08:30 - 17:00 Εγγραφές - Παραλαβή Υλικού (Συνέχεια και Λήξη)
09:00 - 10:30 Κτήριο Διοίκησης - Αίθουσα Τελετών
Προσκεκλημένες Ομιλίες
09:00 - 09:45
Prof. Nicolas Abatzoglou, Director of GREEN-TPV: Research Center on Energy & Environment-Green Technologies & Processes, Department of Chemical & Biotechnological Engineering, Universite de Sherbrooke, Sherbrooke (Quebec), Canada
Συζήτηση
09:45 - 10:30
Dr. Constantin Vahlas, CNRS and Interuniversity Materials Engineering Center (CIRIMAT), Toulouse & Materials Science and Engineering Expert Committee, European Science Foundation, Strasbourg, France
Συζήτηση
10:30 - 11:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - POSTERS (Συνέχεια)
11:00 - 13:00 Χημικές Διεργασίες ΙΙΙ Ενέργεια - Καύσιμα Ι Περιβάλλον ΙΙΙ Πολυμερή Ι - Ειδική Συνεδρία Βιοτεχνολογία - Εμβιομηχανική ΙΙ
13:00 - 14:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - POSTERS (Συνέχεια)
14:00 - 16:00 Φυσικοχημεία - Ηλεκτροχημεία Ι Ενέργεια - Καύσιμα ΙΙ Περιβάλλον IV - Ειδική Συνεδρία Πολυμερή ΙΙ Τρόφιμα
16:00 - 16:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ POSTER
16:30 - 18:30 Φυσικοχημεία - Ηλεκτροχημεία ΙΙ Ενέργεια - Καύσιμα ΙΙΙ Περιβάλλον V Νανοτεχνολογία Ι Ειδική Συνεδρία "Τέφρες"
18:30 - 19:00 Κτήριο Διοίκησης - Αίθουσα Τελετών
Παρουσίαση Χορηγού INGENIA
F. Flouros, Chem. Eng., MBA, Commercial Manager, Ingenia Polymers
19:00 - 21:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Panel 2: «Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013
ΩΡΕΣ Αίθουσα Συγκλήτου - Κτήριο Διοίκησης Αμφιθέατρο Φυσικής - Κτήριο Φυσικής Αίθουσα Τελετών - Κτήριο Διοίκησης Αμφιθέατρο Πολυμέσων - Κτήριο Βιβλιοθήκης Αίθουσα Πολυμέσων - Κτήριο Βιβλιοθήκης
09:00 - 09:45 Κτήριο Διοίκησης - Αίθουσα Τελετών: Προσκεκλημένη Ομιλία
Prof. Irini Angelidaki, Head of the Bioenergy Group: Dept. of Environmental Engineering, Technical University of Denmark
Συζήτηση
09:45 - 10:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - Απομάκρυνση POSTERS
10:00 - 12:00 Φυσικοχημεία - Ηλεκτροχημεία ΙΙΙ Ποιότητα
(Συζήτηση)
Περιβάλλον VI Νανοτεχνολογία ΙΙ Εκπαίδευση
12:00 - 14:00

Κτήριο Διοίκησης - Αίθουσα Τελετών

ΣΥΖΗΤΗΣΗ Panel 3: «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

14:00 Λήξη Συνεδρίου