Ανακοινώσεις
Παρασκευή, 17 Μαίου 2013

Υπενθυμίζεται ότι για την έκδοση τιμολογίου από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Ε.Μ.Π. (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) οι σύνεδροι του 9ΠΕΣΧΜ θα πρέπει να στείλουν τα φορολογικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στο τιμολόγιο που εκδίδει ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ, δηλαδή:

  • Επωνυμία
  • Επάγγελμα
  • Διεύθυνση
  • ΑΦΜ
  • ΔΟΥ
  • Τηλέφωνο

Όσοι σύνεδροι δεν έχουν στείλει τα πλήρη στοιχεία τους, παρακαλούνται να τα στείλουν με email στο 9pesxm@chemeng.ntua.gr σημειώνοντας το όνομα του συνέδρου  (των συνέδρων) καθώς και τον κωδικό αριθμό της εργασίας / των εργασιών που αφορά η κατάθεση τους.

Επισημαίνεται ότι όσοι σύνεδροι έχουν ήδη αποστείλει πλήρη στοιχεία, δεν απαιτείται να τα ξαναστείλουν.