Θεματικές Περιοχές

Επιστημονική Θεματολογία του Συνεδρίου

 1. Φυσικές Διεργασίες

 2. Χημικές Διεργασίες

 3. Θερμοδυναμική

 4. Υπολογιστική Μηχανική

 5. Χημεία

 6. Φυσικοχημεία - Ηλεκτροχημεία

 7. Υλικά - Πολυμερή

 8. Βιοτεχνολογία - Εμβιομηχανική

 9. Νανοτεχνολογία

 10. Τρόφιμα

 11. Ενέργεια

 12. Περιβάλλον

 13. Οικονομική Ανάλυση - Διοίκηση Επιχειρήσεων

 14. Ποιότητα

 15. Εκπαίδευση