Επιτροπές
Οργανωτική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε. Κούκιος, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος Σχολής ΧΜ (ΣΧΜ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δ. Κέκος, Καθηγητής ΕΜΠ, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΧΜ

ΜΕΛΗ:

 • Μ. Λοϊζίδου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Διευθύντρια Τομέα Ι ΣΧΜ
 • Ν. Παπαγιαννάκος, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής Τομέα ΙΙ ΣΧΜ
 • Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής Τομέα ΙΙΙ ΣΧΜ
 • Π. Χριστακόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής Τομέα ΙV ΣΧΜ
 • Κ. Κυπαρισσίδης, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος ΧΜ
 • M. Λιακοπούλου-Κυριακίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Αναπλ. Πρόεδρος Τμ. ΧΜ
 • Σ. Μπογοσιάν, Καθηγητής ΠΠ, Πρόεδρος Τμήματος ΧΜ
 • Δ. Ματαράς, Καθηγητής ΠΠ, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος ΧΜ
 • Κ. Βαφειάδης, Πρόεδρος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών
 • Μ. Κατσιώτη-Μπεάζη, Αναπλ. Καθηγ. ΣΧΜ ΕΜΠ, Μέλος ΔΣ ΠΣΧΜ
 • K. Γαλιώτης, Διευθυντής ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ
 • Εκπρόσωποι των Ερευνητικών Ινστιτούτων ΧΜ.
Επιστημονική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α. Μοροπούλου, Καθηγήτρια ΣΧΜ ΕΜΠ, Αντιπρύτανις ΕΜΠ

ΜΕΛΗ:

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από Μέλη ΔΕΠ - εκπροσώπους των 3 Ακαδημαϊκών Μονάδων ΧΜ της χώρας με ειδικότητα στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου.

 • Φυσικές Διεργασίες: ΕΜΠ: Ι. Ζιώμας, Μ. Κροκίδα - ΠΠ: Χρ. Παρασκευά - ΑΠΘ: Σ. Παράς, Ε. Καστρινάκης
 • Χημικές Διεργασίες: ΕΜΠ: Γ. Ανδρουτσόπουλος, Μ. Μπουρουσιάν - ΠΠ: Κ. Βαγενάς, Α. Κατσαούνης - ΑΠΘ: Α. Κωνσταντόπουλος
 • Θερμοδυναμική: ΕΜΠ: Ε. Βουτσάς - ΠΠ: Σ. Μπογοσιάν, Σπ. Λαδάς - ΑΠΘ: Μ. Στουκίδης, Μ. Σταματούδης
 • Υπολογιστική Μηχανική: ΕΜΠ: Α. Μπουντουβής - ΠΠ: Ι. Τσαμόπουλος, Κ. Κράβαρης - ΑΠΘ: Μ.Ασσαέλ, Σ. Γιάντσιος
 • Χημεία: ΕΜΠ: Α. Δέτση, Κ. Κορδάτος - ΠΠ: Π. Κουτσούκος, Γ. Στάικος - ΑΠΘ: Α. Σαλίφογλου, Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου
 • Φυσικοχημεία - Ηλεκτροχημεία: ΕΜΠ: Α. Καραντώνης - ΠΠ: Βλ. Μαυραντζάς, Σ. Μπεμπέλης - ΑΠΘ: Κ. Παναγιώτου, Γ. Κυριάκου
 • Υλικά - Πολυμερή: ΕΜΠ: Α. Μπακόλας, Π. Ταραντίλη - ΠΠ: Σ. Κέννου, Κ. Τσιτσιλιάνης, Γ. Αγγελόπουλος - ΑΠΘ:Κ. Παναγιώτου, Β. Ζασπάλης, Κ. Καρατάσος
 • Βιοτεχνολογία - Εμβιομηχανική: ΕΜΠ: Φ. Κολίσης, Γ. Λυμπεράτος - ΠΠ: Στ. Παύλου - ΑΠΘ: Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου
 • Νανοτεχνολογία: ΕΜΠ: Κ. Χαριτίδης - ΠΠ: Ε. Αμανατίδης - ΑΠΘ: Κ. Κυπαρισσίδης
 • Τρόφιμα: ΕΜΠ: Π. Ταούκης - ΑΠΘ: Κ. Αδαμόπουλος
 • Ενέργεια - Καύσιμα: ΕΜΠ: Δ. Ασημακόπουλος, Φ. Ζαννίκος - ΠΠ: Δ. Κονταρίδης, Ξ. Βερύκιος - ΑΠΘ: Α. Λεμονίδου, Α. Ζαμπανιώτου
 • Περιβάλλον: ΕΜΠ: Α. Βλυσίδης, Ι. Χαραλάμπους - ΠΠ: Σπ. Πανδής, Μ. Κορνάρος - ΑΠΘ: Ρ. Τζήμου, Δ. Σαρηγιάννης
 • Οικονομική Ανάλυση - Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΕΜΠ: Δ. Διακουλάκη - ΠΠ: Ι. Κούκος - ΑΠΘ: Μ. Γεωργιάδης
 • Ποιότητα: ΕΜΠ: Δ. Χατζηαβραμίδης - ΠΠ: Β. Στιβανάκης
 • Εκπαίδευση - Παιδαγωγικά: ΕΜΠ: Ε. Παυλάτου - ΠΠ: Γ. Δάσιος
Ομάδα Υποστήριξης ΟΕ & ΕΕ
 • Ε. Κούκιος, Πρόεδρος ΣΧΜ
 • Α. Μπουντουβής, Καθηγητής, Υπεύθυνος Κέντρου ΗΥ ΣΧΜ
 • Ι. Τζιγκουνάκης, ΕΤΕΠ, Στέλεχος Κέντρου ΗΥ ΣΧΜ
 • Δ. Κουλλάς, Στέλεχος ΙΔΑΧ Τομέα IV ΣΧΜ
 • Λ. Καραογλάνογλου, Στέλεχος ΙΔΑΧ Τομέα IV ΣΧΜ
 • Σ. Παπαδάκη, ΥΔ Τομέα IV ΣΧΜ