Ανακοινώσεις

Οι σύνεδροι θα προσέρχονται για εγγραφή και παραλαβή υλικού στο Κτήριο Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη ΕΜΠ Ζωγράφου, στο μηδενικό επίπεδο (ισόγειο), όπου βρίσκεται η Αίθουσα Τελετών. Έξω από την Αίθουσα θα λειτουργεί η Γραμματεία του 9ΠΕΣΧΜ την Πέμπτη 23/5 και την Παρασκευή 24/5/2013 8:30-17:00.

Στη συνέχεια οι σύνεδροι θα κατευθυνθούν προς τις αίθουσες όπου θα λάβουν χώρα οι συνεδρίες που τους ενδιαφέρουν. Υπενθυμίζεται ότι δύο αίθουσες βρίσκονται στο Κτ. Διοίκησης, μία στο γειτονικό Κτ. Φυσικής και άλλες δύο στο γειτονικό Κτ. Βιβλιοθήκης, όπως στον παρακάτω πίνακα:

Xώρος 1

Xώρος 2

Xώρος 3

Xώρος 4

Xώρος 5

Εφεδρικά

Κτήριο Δοίκησης

Κτήριο Φυσικής

Κτήριο Δοίκησης

Κτήριο Βιβλιοθήκης

Κτήριο Βιβλιοθήκης

Κτήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Αίθουσα Συγκλήτου

(2ος όροφος)

Αμφιθέατρο Φυσικής

 (ισόγειο)

Αίθουσα Τελετών

(ισόγειο)

Αμφιθέατρο Πολυμέσων

(ισόγειο)

Αίθουσα Πολυμέσων

(ισόγειο)

Αμφιθέατρο 0.14

(ισόγειο)