Επικοινωνία
Επικοινωνία - Γραμματεία Συνεδρίου

Διεύθυνση Eπικοινωνίας:

Γραμματεία 9ου ΠΕΣΧΜ
Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
15700 Αθήνα

FAX: +30-210-772 3163
Email: 9pesxm@chemeng.ntua.gr